Personenregister kinderopvang


Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven in het register. Hier hebben wij de belangrijkste zaken die voor u als gastouder van belang zijn nog eens voor u op een rijtje gezet. Ook geven we een antwoord op een aantal belangrijke vragen.

 

Waarom dit register?
Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op deze manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs voor een langere periode,  vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Voorlichtingsfilmpje introductie personenregister kinderopvang

 

Welke aanwezigen op de opvanglocatie moeten zich inschrijven?

 • Gastouders en hun volwassen huisgenoten.
 • Tijdelijke medewerkers (stagiairs voor langere periode, vrijwilligers en zelfstandigen).
 • Personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie (dit geldt niet als de opvang bij de vraagouders plaatsvindt).
   

Wat wordt verstaan onder structureel aanwezig?
Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens 1x per drie maanden minimaal een half uur tijdens de opvang aanwezig is op de opvanglocatie.

Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaakster die 1 keer in de week tijdens de opvang langskomt of de buurvrouw die wekelijks op bezoek komt tijdens opvanguren. Maar bijvoorbeeld ook uw partner die wel eens met u meegaat naar de opvanglocatie. Zij moeten zich inschrijven in het personenregister.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Factsheet Personenregister kinderopvang. 

 

BELANGRIJK UPDATE IN DE REGELGEVING M.I.V. 20-2-2018:  verzorgt u als gastouder de opvang bij de vraagouder thuis?

In dat geval is het alleen noodzakelijk dat de gastouder in het bezit is van een VOG en zich inschrijft in het personenregister. 
Wanneer de opvang plaatsvindt bij de vraagouder thuis, draagt de vraagouder de verantwoordelijkheid voor alle personen die naast de gastouder ook aanwezig zijn tijdens opvanguren. Dus als bijvoorbeeld oma als gastouder oppast op de kleinkinderen en opa gaat mee, dan hoeft opa zich niet in te schrijven. Overige aanwezigen naast de gastouder, ook al voldoen zij aan de richtlijn ‘structureel aanwezig’, worden gezien als de verantwoordelijkheid van de vraagouder bij wie de opvang plaatsvindt. Deze aanwezigen hoeven zich dus niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang.

 

 

Het inschrijfproces bestaat uit twee stappen

 1. Uzelf, uw meerderjarige huisgenoten, eventuele andere personen die structureel aanwezig zijn, schrijven zich zelf in het register in door middel van hun eigen DigiD en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Inschrijven kan pas na 1 maart 2018!
 2. Na registratie koppelt het gastouderbureau (Roodkapje) deze personen aan het bureau. Pas dan is de registratie compleet.

Deze twee stappen zijn noodzakelijk om te mogen werken in de kinderopvang. Inschrijven in het register is tot 1 juli gratis, daarna kost de inschrijving eenmalig €12.

 

Wanneer moeten personen zich inschrijven?
Omdat stagiairs, vrijwilligers, zelfstandigen en structureel aanwezigen nu nog niet continu gescreend worden, moeten zij zich op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven. Op het moment van inschrijven mag hun VOG maximaal 2 maanden oud zijn. Na het inschrijven moeten zij zo snel mogelijk door het gastouderbureau gekoppeld worden.

Als gastouder wordt u en uw volwassen huisgenoten nu al continu gescreend. Daarom krijgt u langer de tijd om u in te schrijven. U moet vóór 1 juli 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. Voor de inschrijving kunt u gebruikmaken van uw bestaande VOG, als deze is afgegeven na 1 maart 2013.

Instructievideo: Hoe schrijft u zich in het persoonsregister kinderopvang in.
 

Wat moet u als gastouder voor 1 maart doen?

 • Om u als gastouder na 1 maart in te schrijven in het Personenregister kinderopvang heeft u een DigiD nodig. Bent u (nog) niet in het bezit van een DigiD, kunt u deze alvast aanvragen.
   
 • Maak een lijst met mensen die structureel aanwezig zijn in je opvang. U kunt hiervoor onze checklist personenregister voor downloaden. Uw consulente zal deze de komende maanden bij u opvragen. Van iedere persoon die zich gaat inschrijven en door Roodkapje gekoppeld moet worden hebben wij nodig: Voorletter(s), achternaam, geboortedatum en het BSN nummer. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk om gekoppeld te worden.
   
 • De personen die u opgeeft  dient u persoonlijk te informeren dat zij zich moeten inschrijven in het personenregister kinderopvang. U kunt hiervoor de informatiebrief 'vog aanvragen + registreren structureel aanwezige personen' gebruiken. Daarin staat duidelijk omschreven wat er van hen wordt verwacht en hoe de inschrijving in zijn werk gaat. Zorg ervoor dat de personen die u in laat schrijven:
  - uiterlijk 1 maart 2018 een VOG aanvragen 
  - zich direct vanaf 1 maart 2018 (zelf) inschrijven in het personenregister.

  Een VOG aanvragen kan persoonlijk met een aanvraagformulier bij de betreffende gemeente. Of Gastouderbureau Roodkapje bereidt een digitale aanvraag online voor u voor. Neem hiervoor contact op met garda@roodkapjehorstaandemaas.nl

 • Wij adviseren alle gastouders om een kopie van inschrijving in het personenregister kinderopvang van de personen die u laat inschrijven op te vragen, zodat u zeker weet dat iedereen ingeschreven en gekoppeld is. De personen die u opgeeft worden in het register namelijk niet rechstreeks aan u gekoppeld maar aan het gastouderbureau(s) waarmee u werkt.

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Hoe werkt het precies voor mensen die bij de gastouder in huis wonen?
  Volwassen huisgenoten van een gastouder worden al continu gescreend. Om zich na 1 maart 2018 in te schrijven hebben zij een DigiD nodig. Ze kunnen gebruik maken van hun bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013). Omdat deze personen al continu gescreend worden, hebben zij tot 1 juli 2018 de tijd om zich in te schrijven.
   
 2. Moeten mijn huisgenoten zichzelf inschrijven of kan ik dat als gastouder voor hen doen?
  De inschrijfplichtige dient zichzelf in te schrijven. Inschrijven kan namelijk alleen met een DigiD en een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
   
 3. Hoe werkt het voor de personen die nog niet continu gescreend worden?
  Deze personen moeten zich op 1 maart 2018 of direct daarna inschrijven. Ze moeten in het bezit zijn van een DigiD en een VOG aanvragen. De VOG mag in ieder geval niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van inschrijving in het register. Ook zij moeten zichzelf inschrijven in het personenregister (zie vraag 2).
   
 4. Hoe weet je als gastouder dat de inschrijving goed geregeld is. Dat de gegevens kloppen? Kun je dat zelf controleren?
  Roodkapje heeft toegang tot het personenregister. Als gastouder heeft u geen inzage in de inschrijvingen van het register. Iedereen die zich inschrijft in het personenregsiter ontvangt na registratie een bericht van de inschrijving. Als gastouder kunt u vragen om een kopie daarvan aan te leveren.
   
 5. Wat als iemand weigert zich te registreren?
  Dan dient u dit bekend te maken bij het gastouderbureau waarbij u gekoppeld bent en/of te overleggen met de GGD van uw regio. Gevolg kan zijn dat u deze persoon (tijdelijk) niet meer kunt toelaten tot uw opvang.
   
 6. Wie is VOG-plichtig en moet zich inschrijven in het personenregister?
  Voor een duidelijke uitleg en voorbeelden verwijzen we u graag door naar het Factsheet Personenregister  en DUO.
   
 7. Wat doe ik met een VOG die ouder is dan 2 maanden?
  * Gastouders en hun volwassen huisgenoten kunnen hun bestaande VOG gebruiken (afgegeven na 1 maart 2013).
  * Voor alle andere op de opvanglocatie mag een VOG niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment van inschrijven in het register. Is dat wel het geval dient er een nieuwe aangevraagd te worden.
   
 8. Moeten ouders zich ook inschrijven?
  Nee, ouders die kinderen komen brengen (of halen) hoeven zich niet in te schrijven. Ook niet wanneer zij wat langer blijven om bijvoorbeeld een kopje koffie te drinken of om borstvoeding te geven.
   
 9. Hoe worden de inschrijvingen gecontroleerd?
  Uw regionale GGD controleert de inschrijvingen tijdens hun inspecties.
   
 10. Hoe verhoudt het personenregister kinderopvang zich tot de wet op de privacy?
  Persoonsgegevens die opgegeven worden in het register, worden alleen gebruikt voor het deol waarvoor ze achtergelaten zijn.
   
 11. Als mijn moeder meeloopt naar de markt en helpt met de kinderen buiten, moet zij zich dan inschrijven in het personenregister?
  Ja, zij moet ook een VOG hebben en zich inschrijven in het personenregister. In dit geval zou je kunnen zeggen dat de opvanglocatie naar buiten wordt verplaatst. Omdat zij een directe verantwoordelijkheid en betrokkenheid bij de kinderen heeft, moet ze zich ook inschrijven in het register.
   
 12. Moeten een tuinman, schoonmaakster of klusjesman zich ook inschrijven?
  Dat ligt aan de situatie. Een klusjesman die minimaal 1 keer per 3 maanden een half uur op de locatie is, moet zich inschrijven in het register. Komt hij voor of na de openingstijden, dan is inschrijving niet nodig. Inschrijven in het register hoeft ook niet bij een eenmalige kortdurende klus. Dat betekent: niet langer dan 2 weken achter elkaar en geen directe betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de kinderen.
   
 13. De inwonende huisgenoot (18+) van de gastouder neemt regelmatig een vriend(in) mee naar huis. Moet die zich ook inschrijven?
  Als de vriend(in) tijdens de opvanguren minimaal 1x per 3 maanden een half uur aanwezig is en directe betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid voor de kinderen heeft, moet die zich inschrijven in het personenregister.
   
 14. Hoe kan ik een VOG aanvragen?
  *  U kunt schriftelijk een VOG aanvragen. Dit doet u door dit VOG-aanvraagformulier uit te printen en zelf de de eerste pagina volledig in te vullen. Hiermee gaat u naar uw gemeentehuis/stadhuis om persoonlijk uw VOG aan te vragen. Het is niet mogelijk om voor derden (huisgenoot, stagiaires etc.) een VOG aan te vragen. Hij/zij dient ook persoonlijk zijn/haar VOG aan te vragen. Vergeet niet om een een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De kosten hiervoor zijn €41,35. De VOG krijgt u dan binnen enkele werkdagen thuis gestuurd.

   * Het is ook mogelijk om online een VOG aan te vragen. Hiervoor moet Roodkapje eerst de VOG-aanvraag digitaal voor u klaarzetten. Om dit kunnen doen hebben wij uw voorletter(s), achternaam en een geldig e-mail adres. Deze gegevens kunt u sturen naar garda@roodkapjehorstaandemaas.nl. U ontvangt dan binnen enkele dagen een e-mail. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met DigiD. Daarna kunt u de VOG-aanvraag afronden door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen. Uw aanvraag wordt vervolgens door Dienst Justis in behandeling genomen. Dienst Justis informeert uw schriftelijk over de afhandeling van uw aanvraag. De kosten van een digitale VOG-aanvraag bedragen €33,85. U moet deze kosten op het moment van aanvragen zelf betalen d.m.v. iDeal.