Oudercommissie

De oudercommissie van Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas behartigt de belangen met betrekking tot de opvang van uw kind/kinderen en vertegenwoordigt de ouders. Bij opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind maar ook om de wensen van de ouders.

 

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid, dat bij Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas gevoerd wordt door adviezen te geven.

 

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs van de opvang, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders, en hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie.

 

De oudercommissie:

  • overlegt met de vestigingsmanager of directeur
  • adviseert gevraagd en ongevraagd de vestigingsmanager of directeur
  • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
  • onderhoudt contacten met andere ouders
  • fungeert als aanspreekpunt voor ouders met klachten en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure

De oudercommissie van Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas bestaat uit de volgende leden:

Nicole Merkx: voorzitter

Elly Vulling: secretaris

Hanneke Broekmans: lid
Valesca Vrielink: lid

 

Onze oudercommissie is te bereiken op het volgende mailadres:

oudercommissie@roodkapjehorstaandemaas.nl