Gastouderbureau Roodkapje
Horst aan de Maas

Gastouderbureau Roodkapje | Horst aan de Maas

Gastouderbureau Roodkapje is opgericht in 2007 en in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste gastouderbureaus in Nederland.

We hebben een netwerk van consulenten door het hele land. Hierdoor bent u verzekerd van een vast contactpersoon en krijgt u altijd snel en persoonlijk advies van een consulente uit uw regio.

De vestiging in de regio Noord Limburg wordt gerund door Heleen van de Laak. Heleen komt graag vrijblijvend bij u langs om u te informeren over alle zaken op het gebied van gastouderopvang.

Ons klantenbestand bestaat uit duizenden gekwalificeerde gastouders. Vaak, maar lang niet altijd, zijn de gastouders tevens oma of opa. Een oppasoma/opa met een gastouderdiploma, EHBO diploma en een goedgekeurde opvanglocatie. Betere kinderopvang kun je je toch niet wensen?

                                 Corona-maatregelen gastouderopvang                                                  


Update Coronavirus en kinderopvang

Protocol Gastouderopvang

 
 

Aanpassing protocol: kind( 0-4 jaar) blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied

(13 augustus 2020)

Het protocol kinderopvang is aangepast naar aanleiding van de nieuwe quarantainerichtlijn van het kabinet. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies.

Vanwege gezondheidsrisico’s wordt het afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. In de toekomst wordt dit zeer waarschijnlijk een verplichting. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid 

Kinderen 4 tot 12 wél naar kinderopvang

 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (waarover ook gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Kinderen vormen een uitzondering op de regel, omdat is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVD-19 en het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun 14 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen.

Kinderen tot 4 jaar niet naar kinderopvang

 

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Uitvoering Compensatieregeling  (23 juni 2020)

Betaling

De overheid heeft ouders opgeroepen om de kinderopvangkosten in de periode dat de kinderopvang (voor een deel) gesloten was door de coronamaatregelen, door te betalen. Daarom krijgen ouders die kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding van de eigen bijdrage voor de kinderopvangkosten over die periode.

Aan het eind van de maand juni worden alle ouders die recht hebben op vergoeding hierover bericht. De Sociale Verzekeringsbank keert het bedrag rond 8 juli automatisch uit aan de ouders en stuurt hen voorafgaand hieraan een bericht per papieren post of in de Berichtenbox/Mijn Overheid met daarin de hoogte van de vergoeding. Deze brieven worden in delen verstuurd tussen 20 en 30 juni. Begin juli hebben alle ouders de brief dus ontvangen.

Berekening vergoeding

De overheid vergoedt tot de wettelijk vastgestelde maximum uurprijs voor gastouderopvang van € 6,27 per uur.
De vergoeding geldt zowel voor ouders die in de specifieke periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 geen gebruik hebben gemaakt van kinderopvang, als ouders met een cruciaal beroep die in die periode gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.

Ouders krijgen niet allemaal hetzelfde bedrag. Om ouders snel uit te kunnen betalen wordt de vergoeding berekend op basis van de gegevens die op de peildatum 6 april 2020 bij de Belastingdienst bekend zijn. Het gaat hierbij om gegevens van het aantal kinderen, het aantal opvanguren, het verzamelinkomen en de soort opvang.

Kinderopvangtoeslag

Ouders die per 6 april nog geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor één of meerdere kinderen maar daar wel recht op hebben én de kinderopvang hebben betaald over de periode 16 maart tot en met 7 juni, dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 september,  de kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze ouders ontvangen dan in oktober de vergoeding voor eigen bijdrage van de SVB.

De overheid heeft een nieuwsbericht geplaatst op hun website. Via de volgende link kun je dit bericht zien. https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/6/18/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-rond-8-juli-op-rekening-ouders

Op de site van de SVB wordt het nog eens goed en duidelijk uitgelegd. https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/ .

Kloppen de gegevens niet dan kunnen de ouders de berekening van de SVB naar info@gastouderbureauroodkapje.nl  sturen met een uitleg erbij waarom het niet klopt. Wij zullen dan samen met de ouders bekijken of we een bezwaar kunnen indienen. Doe dit zo snel mogelijk want er is bezwaar mogelijk tot 12 augustus.

Kinderen met neusverkoudheid  (17 juni 2020)

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid  aangepast.

Het bericht luidt als volgt: “Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid  ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid  ZONDER KOORTS naar school mogen.

Jonge kinderen zijn veelvuldig neusverkouden en worden nu veelvuldig geweerd omdat neusverkoudheid  een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de transmissie van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarnaast is op dit moment de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Sinds 1 juni jl. zijn er ongeveer 3500 kinderen van 0 tot 6 jaar getest op COVID-19 waarvan 0,5% positief was. Van de ongeveer 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3 % positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.

Wel is het belangrijk dat conform artikel 26 van de Wpg kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.”

8 juni en noodopvang

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer helemaal open. Vanaf die datum is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

Belangrijk is dat de regeling eigen bijdrage vervalt vanaf 8 juni. We hebben hieronder alles over de regeling eigen bijdrage even voor u op een rijtje gezet.

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (deels) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd aan ouders om in deze periode de rekening van de kinderopvang toch te betalen, ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang.

Heeft u dit gedaan? En krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’.

Deze vergoeding wordt uitbetaald door de SVB.

Wie krijgt een vergoeding ?

De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang is voor ouders die:

  • kinderopvangtoeslag krijgen en de rekening van de opvang hebben doorbetaald, of

  • een cruciale beroep hebben en kinderopvangtoeslag krijgen. Zij hebben de rekening van hun gewone opvang doorbetaald en maken gebruik van noodopvang

Hoe kunt u de vergoeding krijgen:

 

U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen. Krijgt u kinderopvangtoeslag en heeft u de rekening van de kinderopvang doorbetaald? Dan krijgt u tussen half juni en eind juni 2020 vanzelf een brief van de SVB over de vergoeding.

In die brief staat de berekening van de vergoeding volgens de gegevens die zijn ontvangen van Belastingdienst/Toeslagen. Dit zijn de gegevens die u heeft doorgegeven voor de kinderopvangtoeslag. Daarbij gaat men uit van de gegevens zoals deze op 6 april 2020 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend waren.

De vergoeding zal naar verwachting rond 8 juli 2020 worden betaald. Het geld wordt gestort op de bankrekening die bij de de belastingdienst bekend is. Het is niet mogelijk de vergoeding eerder te ontvangen.

Wat nou als u het niet eens bent met de vergoeding:

 

Heeft u een vergoeding gekregen maar bent u het niet eens met de vergoeding? Of heeft u helemaal geen vergoeding gekregen? Neem dan contact op met Gastouderbureau Roodkapje via info@gastouderbureauroodkapje.nl. Heeft u een berekening gekregen, stuur deze dan mee zodat wij kunnen uitzoeken wat er niet klopt en eventueel bezwaar kunnen indienen.

Overige

Verder geldt dat de hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen van kracht blijven.

U vindt het protocol gastouderopvang ivm Corona onderaan deze pagina.

Ook andere informatie kunt u terugvinden op onze site.

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk zoals altijd contact met ons opnemen.

 
 
 

Protocol Gastouderopvang

Versie 17 augustus 2020

Gastouderbureau Roodkapje heeft een corona protocol voor al onze gastouders. Zo zorgen we samen voor een veilige gastouderopvang!

 
 
 

Overige belangrijke downloads:

 
 

poster+Factsheet+Testen+op+het+coronavir

 
 

poster+Factsheet+Hoe+werkt+het+bron-+en+

 
 

poster+Factsheet+Hoe+maak+je+een+afspraa

Roodkapje  Nieuws:

Wij zijn trots dat we het certificaat van de Geschillencommissie Kinderopvang hebben ontvangen.

 

Dit certificaat wil zeggen dat er in 2019 geen klachten over Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Wij gaan voor kwaliteit in de gastouderopvang!

Klachtenvrij-pin-2019.png

Waar wij goed in zijn

We begeleiden en ondersteunen de gastouder bij de kinderopvang op alle mogelijke manieren. Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, zijn wij verplicht om toezicht te houden op de gastouder. Dit doen we niet alleen door middel van een jaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie, maar bijvoorbeeld ook door het geven van cursussen, en het bieden van nuttige informatie en tips middels onze nieuwsbrief en website. Gastouders die nog niet over de vereiste diploma’s beschikken, kunnen worden opgeleid (vraag naar de voorwaarden).Tip: uw gastouderdiploma is een officieel erkend diploma Helpende Zorg en Welzijn (MBO2). Dat betekent dat u hiermee ook in de zorg zou kunnen gaan werken.

Wat is gastouderopvang?

Een gastouder is iemand die op een professionele wijze, in een thuissituatie en tegen betaling kinderen opvangt. Het kan een buurvrouw zijn, maar ook een oom of tante of de oma of opa van de kinderen, of nog iemand anders. De opvang vindt plaats op tijden dat de ouders van die kinderen daar behoefte aan hebben. In de regel zal dat zijn tijdens de werkuren van de ouders. Meestal op vaste tijden overdag, maar het kan ook op onregelmatige tijden zijn, zelfs ‘s nachts of in het weekend. Een gastouder bepaalt zelf (in overleg met de vraagouder) wanneer hij/zij kinderen wil opvangen. De opvang vindt plaats in de eigen woning of in de woning bij de kinderen thuis.

Een gastouder neemt dus de zorg van andermans kinderen op zich. Dat is een mooie, verantwoordelijke taak en de ouders kunnen van de overheid een bijdrage in de kosten krijgen, de kinderopvangtoeslag. Het is dus niet zo raar dat de overheid daaraan eisen stelt. Er wordt van de gastouder verwacht dat hij/zij gekwalificeerd ​is om kinderen op professionele wijze te kunnen opvangen en dat de opvanglocatie veilig en gezond is.

two happy kids walking along forest path

Wat doet het gastouderbureau dan?

Wat doet het gastouderbureau dan?

Gastouderbureau Roodkapje biedt gastouderopvang bij gecertificeerde gastouders aan. Wij hebben vestigingen/consulenten in het hele land. In de eerste plaats begeleiden wij de gastouder bij hun taak. Een persoonlijke consulente bezoekt de gastouder op gezette tijden en bespreekt de voortgang van de opvang. Het bureau verzorgt en controleert de registratie bij de gemeente en ziet erop toe dat belangrijke documenten, zoals risico-inventarisatie, EHBO-diploma en VOG (verklaring omtrent het gedrag), up to date zijn. Ook bieden wij gratis workshops en thema-bijeenkomsten aan om de gastouder optimaal in staat te stellen de kinderen op te vangen.

Daarnaast lopen de betalingen tussen de vraagouder en gastouder via het bureau en het bureau ziet er dus op toe dat u op tijd betaald wordt.

Informatie

Heleen van de Laak is een zelfstandige consulente, ze werkt op franchise basis. Haar werkgebied is Noord Limburg. Zij werkt onder de naam Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas.

U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 06 28 564 164 / 077 374 5149 of op haar e-mailadres heleen@roodkapjehorstaandemaas.nl

 

Registratienummer Landelijk Register: 205480470

KvK : 62102362

Heleen van de Laak is tevens instructeur EHBO, BLS, PBLS en AED, met als aantekening ‘Eerste Hulp aan Kinderen’.

Heleen is actief in de gemeente Beesel, Bergen, Deurne, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Door het hele land vestigingen van Gastouderbureau Roodkapje. Neemt u voor een vestiging/consulent in uw regio contact op met Heleen.