Gastouderbureau Roodkapje
Horst aan de Maas

Gastouderbureau Roodkapje | Horst aan de Maas

Gastouderbureau Roodkapje is opgericht in 2007 en in korte tijd uitgegroeid tot een van de grootste gastouderbureaus in Nederland.

We hebben een netwerk van consulenten door het hele land. Hierdoor bent u verzekerd van een vast contactpersoon en krijgt u altijd snel en persoonlijk advies van een consulente uit uw regio.

De vestiging in de regio Noord Limburg wordt gerund door Heleen van de Laak. Heleen komt graag vrijblijvend bij u langs om u te informeren over alle zaken op het gebied van gastouderopvang.

Ons klantenbestand bestaat uit duizenden gekwalificeerde gastouders. Vaak, maar lang niet altijd, zijn de gastouders tevens oma of opa. Een oppasoma/opa met een gastouderdiploma, EHBO diploma en een goedgekeurde opvanglocatie. Betere kinderopvang kun je je toch niet wensen?

Corona-maatregelen gastouderopvang                                                   14 mei 2020

Vanaf 11 mei is de gastouderopvang weer open en gelden de volgende regels.

 

 • De gastouderopvang gaat 100 % open.

 

 • Ouders kunnen hun kinderen weer brengen conform de reguliere opvangcontracten. Met inachtneming van de 1,5 m. regel.

 

 • De noodopvang blijft bestaan voor ouders met een vitaal beroep. Noodopvang verzorgd door de gemeente is gratis, hiervoor hoeven geen uren geschreven te worden. Maar noodopvang kan ook door de gastouder verzorgd worden, de gastouder kan met ingang van 11 mei wel de extra uren factureren.

 

 • De vergoeding van de eigen bijdrage aan de ouders blijft bestaan zolang de gedeeltelijke openstelling van de scholen duurt. Dus sowieso is de gehele kinderopvang gratis tot de scholen weer 100 % open gaan.

 

 • De vergoeding voor de eigen bijdrage van ouders boven het maximale uurtarief vervalt m.i.v. 11 mei.

 

 • Vanaf 11 mei kunnen alle extra uren weer gefactureerd worden.

 

 • Ouders kunnen hun KOT aanpassen voor de extra uren na 11 mei. Let wel op de 70 %-140 % norm. Uren boven het maximaal recht worden niet beschikt door de Belastingdienst.

 

 • Op dagen dat kinderen niet zijn ingedeeld op school kunnen zij, tijdens reguliere schooltijden, op school terecht voor noodopvang.

 

 • Als er geen noodopvang aangeboden kan worden door een gastouder, kan met het gastouderbureau worden bekeken of er alternatieven zijn. Als dat niet het geval is dan kan er contact worden opgenomen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de organisatie van de noodopvang.

 

 • Noodopvang blijft gratis.

 

 • Als de opvang door de gastouder niet geboden wordt omdat ze ziek is of tot een risico groep behoort, wordt ouders gevraagd hun facturen door te betalen, ook al maken ze geen gebruik van de opvang. Alleen als de ouder andere opvang afneemt (geen noodopvang) geldt dit niet.

 

 • Als de gastouder voor opvang beschikbaar is, maar de ouder besluit de kinderen niet te brengen uit voorzichtigheid of omdat de ouders toch thuis zijn, is dit de keuze van de ouders. Ze betalen wel de factuur door, ook al maken ze geen gebruik van de opvang.

 

 • Kinderen tot 12 jaar mogen gewoon met elkaar spelen. Volwassenen letten op of het spel niet te intensief is.

 

 • Vervoer daar waar mogelijk lopend, of fietsend of met inzet van een groter vervoersmiddel. Spreek met de kinderen af dat in de auto niet gespeeld of gestoeid wordt en dat kinderen voor en na de autorit de handen wassen.

 

 • Het is in het kader van gastouderopvang toegestaan om meerdere, niet eigen kinderen te vervoeren vanuit school naar de gastouderopvang.

 

 • De gastouders met een recent verlopen EHBO certificaat maar die wel een ingeplande EHBO cursus hadden zullen door de GGD beoordeeld worden of er sprake is van overmacht door Corona. Na 15 juni worden de EHBO lessen weer hervat.

 

 • Voor de RIE’s die verlopen zijn wordt er zo spoedig mogelijk een nieuwe afspraak ingepland door de consulente.

 

 • Evaluatiegesprekken met vraagouders zullen telefonisch afgenomen worden gedurende het jaar. Alle vraagouders hebben een verzoek gehad om de jaarlijkse evaluatie in te vullen. Het zou fijn zijn als u deze ook weer ingevuld terugstuurt.

 

 • Vanaf 15 juni gaan wij de huisbezoeken weer hervatten. Dus tot binnenkort!

 

Basisregels:

De basisregels zijn verlengd tot 20 mei 2020.

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.

 • Maak van boodschappen doen geen uitje, maar ga alleen.

 • Zorg dat de kinderen en uzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en afdrogen met een papieren handdoek.

 • Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van hun elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes als u moet hoesten of niezen, gooi ze direct weg en was uw handen.

 • Geen handen schudden.

 • Houd tenminste 1,5 meter afstand.

 • Bij griepklachten blijft u thuis.

 • Bij koorts blijft iedereen binnen het gezin thuis.

 

Als u als gastouder de onderstaande klachten heeft mag u geen opvang verzorgen:

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, of verhoging tot 38 graden of een huisgenoot heeft met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.

 

Even nog een paar duidelijke richtlijnen voor de gastouderopvang:

 

 • Laat een kind door 1 persoon naar de opvang brengen en ophalen.

 • Zorg dat u als volwassenen onderling de 1,5 meter regel handhaaft.

 • Sommige gastouders zijn de opa of oma van de kinderen. Ouderen vallen nog steeds onder de kwetsbare doelgroep voor het Coronavirus. Het is dus belangrijk om hierin uw eigen gezondheid en die van uw naasten in acht te nemen. Dus ook bij u: 1 persoon een kind laten brengen en ophalen, de overdracht kort houden, 1,5 meter afstand houden van de andere volwassene.

 

Wilt u meer lezen over de financiële maatregelen in de coronatijd?

 

 

 

Wanneer moet de opvang stoppen?

 • Wanneer een kind verkouden is, niest, een loopneus heeft en/of verhoging of koorts heeft kan het niet meer gebruik maken van de opvang.
 • Wanneer één van de leden van het gezin van de vraagouder koorts heeft, moeten alle familieleden binnen blijven en mag het kind dus geen gebruik maken van de opvang.
 • Wanneer de gastouder en/of een huisgenoot zelf niest, keelpijn of een loopneus, licht hoest óf koorts heeft, moet de opvang stopgezet worden.
 • Wanneer de gastouder, huisgenoot of eigen kind tot de door de overheid benoemde risicogroep behoort kan deze gastouder geen opvang bieden, omdat het RIVM adviseert zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden.

Waar wij goed in zijn

We begeleiden en ondersteunen de gastouder bij de kinderopvang op alle mogelijke manieren. Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen, zijn wij verplicht om toezicht te houden op de gastouder. Dit doen we niet alleen door middel van een jaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie, maar bijvoorbeeld ook door het geven van cursussen, en het bieden van nuttige informatie en tips middels onze nieuwsbrief en website. Gastouders die nog niet over de vereiste diploma’s beschikken, kunnen worden opgeleid (vraag naar de voorwaarden).Tip: uw gastouderdiploma is een officieel erkend diploma Helpende Zorg en Welzijn (MBO2). Dat betekent dat u hiermee ook in de zorg zou kunnen gaan werken.

Wat is gastouderopvang?

Een gastouder is iemand die op een professionele wijze, in een thuissituatie en tegen betaling kinderen opvangt. Het kan een buurvrouw zijn, maar ook een oom of tante of de oma of opa van de kinderen, of nog iemand anders. De opvang vindt plaats op tijden dat de ouders van die kinderen daar behoefte aan hebben. In de regel zal dat zijn tijdens de werkuren van de ouders. Meestal op vaste tijden overdag, maar het kan ook op onregelmatige tijden zijn, zelfs ‘s nachts of in het weekend. Een gastouder bepaalt zelf (in overleg met de vraagouder) wanneer hij/zij kinderen wil opvangen. De opvang vindt plaats in de eigen woning of in de woning bij de kinderen thuis.

Een gastouder neemt dus de zorg van andermans kinderen op zich. Dat is een mooie, verantwoordelijke taak en de ouders kunnen van de overheid een bijdrage in de kosten krijgen, de kinderopvangtoeslag. Het is dus niet zo raar dat de overheid daaraan eisen stelt. Er wordt van de gastouder verwacht dat hij/zij gekwalificeerd ​is om kinderen op professionele wijze te kunnen opvangen en dat de opvanglocatie veilig en gezond is.

two happy kids walking along forest path

Wat doet het gastouderbureau dan?

Wat doet het gastouderbureau dan?

Gastouderbureau Roodkapje biedt gastouderopvang bij gecertificeerde gastouders aan. Wij hebben vestigingen/consulenten in het hele land. In de eerste plaats begeleiden wij de gastouder bij hun taak. Een persoonlijke consulente bezoekt de gastouder op gezette tijden en bespreekt de voortgang van de opvang. Het bureau verzorgt en controleert de registratie bij de gemeente en ziet erop toe dat belangrijke documenten, zoals risico-inventarisatie, EHBO-diploma en VOG (verklaring omtrent het gedrag), up to date zijn. Ook bieden wij gratis workshops en thema-bijeenkomsten aan om de gastouder optimaal in staat te stellen de kinderen op te vangen.

Daarnaast lopen de betalingen tussen de vraagouder en gastouder via het bureau en het bureau ziet er dus op toe dat u op tijd betaald wordt.

Informatie

Heleen van de Laak is een zelfstandige consulente, ze werkt op franchise basis. Haar werkgebied is Noord Limburg. Zij werkt onder de naam Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas.

U kunt haar bereiken onder telefoonnummer 06 28 564 164 / 077 374 5149 of op haar e-mailadres heleen@roodkapjehorstaandemaas.nl

 

Registratienummer Landelijk Register: 205480470

KvK : 62102362

Heleen van de Laak is tevens instructeur EHBO, BLS, PBLS en AED, met als aantekening ‘Eerste Hulp aan Kinderen’.

Heleen is actief in de gemeente Beesel, Bergen, Deurne, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Door het hele land vestigingen van Gastouderbureau Roodkapje. Neemt u voor een vestiging/consulent in uw regio contact op met Heleen.