Waarom Roodkapje?

Inmiddels hebben al veel gastouders en vraagouders gekozen voor een prettige samenwerking met ons gastouderbureau.

Wij zetten graag de voordelen van Roodkapje overzichtelijk voor u op een rij.

Als u kiest voor Roodkapje dan kiest u voor:

Gastouderopvang op maat: professionele & kleinschalige opvang
 • U betaalt/ontvangt per opgepast uur, niet per dagdeel
 • Flexibele opvang is (in overleg) mogelijk.
 • Ook opvang bij ziekte van een kind is (in overleg) mogelijk.
 • Opvang bij de gastouder of de vraagouder thuis
 • Alle gastouders zijn gekwalificeerd en geregistreerd in het LRK volgens de geldende kwaliteitseisen van de overheid.
 • Kleinschalige, huiselijke opvang: meer rust en ruimte voor uw kind. Met bovendien iedere dag het vertrouwde gezicht van dezelfde gastouder.
 • Meer persoonlijke aandacht voor de kinderen.
 • Gastouderopvang is gezond: onderzoek van het RIVM heeft uitgewezen dat uw kind bij een gastouder tot 70% minder ziek is dan op een kinderdagverblijf.
Deskundige begeleiding & ondersteuning door het gastouderbureau
 • Groot gastouderbureau met kleine vestigingen en consulenten in heel Nederland: altijd iemand bij u in de buurt!
 • Gratis workshops en themabijeenkomsten voor zowel gastouders en vraagouders.
 • De gastouder wordt minimaal 2x per jaar bezocht door een persoonlijke consulent.
 • De veiligheid van de opvanglocatie wordt jaarlijks getoetst.
 • Bijscholing aan de gastouder m.b.t. de meldcode kindermishandeling, pedagogisch werkplan, brandveiligheid en gezonde kinderopvang.
 • Pedagogische helpdesk voor al uw vragen m.b.t. opvoeding en ontwikkeling.
 • Begeleiding van de gastouder tijdens het opleidings- en registratietraject.
 • Jaarlijks persoonlijk evaluatiegesprek met gastouder en vraagouder.
Financieel & juridisch voordeel
 • Goede en betrouwbare opvang en toch minder betalen; het uurtarief van een gastouder is namelijk lager dan bij een kinderdagverlbijf of bso.
 • Deskundige consulenten op het gebied van gastouderopvang, pedagogiek en kinderopvangtoeslag.
 • Team van juridische en fiscale experts voor advies/ondersteuning bij o.a. bezwaar-en beroepsprocedures
 • Verplichte cursus kinder-EHBO + herhaling is gratis voor onze gastouders en wordt gegeven op een locatie bij u in de buurt.
 • Bureaukosten vanaf 25 euro per maand (en nooit meer dan 100 euro per maand, per contract)
 • Mogelijkheid om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zodat onverhoopte schade veroorzaakt door de gastouder toch gedekt is.
 • Wij hanteren geen inschrijvingskosten.
 • Officieel dienstverlener voor de kinderopvangtoeslag: sneller & makkelijker contact met de belastingdienst/afdeling kinderopvangtoeslag.
 • Nauwe samenwerking met professionele toeslagjuristen.
Betrouwbaarheid, duidelijkheid & hulp waar nodig

Naast een pedagogische helpdesk voor gastouders en vraagouders, staat er ook een team van juridische en financiële experts voor u klaar om u te adviseren en waar nodig te ondersteunen door bijvoorbeeld het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. De belastingdienst heeft Gastouderbureau Roodkapje namelijk erkend als officieel Dienstverlener voor de kinderopvangtoeslag. Hierdoor hebben wij een korte lijn met de belastingdienst en de afdeling kinderopvangtoeslag. Mochten wij er onverhoopt toch niet uitkomen met de belastingdienst dan kunnen wij terugvallen op een nauwe samenwerking met professionele toeslagjuristen en toeslagcoaches.

Wij zijn aangesloten bij: