Personenregister kinderopvang

Op 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang gestart. Iedereen die werkt of woont op een adres waar kinderen worden opgevangen, is verplicht om zich in te schrijven in het register. Hier hebben wij de belangrijkste zaken die voor u als gastouder van belang zijn nog eens voor u op een rijtje gezet. Ook geven we een antwoord op een aantal belangrijke vragen.

Waarom dit register?

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op deze manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs voor een langere periode,  vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

  • Gastouders en hun volwassen huisgenoten
  • Tijdelijke medewerkers (stagiairs voor langere periode, vrijwilligers en zelfstandigen).
  • Personen die wonen of tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie (dit geldt niet als de opvang bij de vraagouders plaatsvindt).

Als richtlijn geldt: iemand is structureel aanwezig als diegene minstens 1x per drie maanden minimaal een half uur tijdens de opvang aanwezig is op de opvanglocatie.

Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaakster die 1 keer in de week tijdens de opvang langskomt of de buurvrouw die wekelijks op bezoek komt tijdens opvanguren. Maar bijvoorbeeld ook uw partner die wel eens met u meegaat naar de opvanglocatie. Zij moeten zich inschrijven in het personenregister.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het factsheet personenregister kinderopvang

In dat geval is het alleen noodzakelijk dat de gastouder in het bezit is van een VOG en zich inschrijft in het personenregister. 
Wanneer de opvang plaatsvindt bij de vraagouder thuis, draagt de vraagouder de verantwoordelijkheid voor alle personen die naast de gastouder ook aanwezig zijn tijdens opvanguren. Dus als bijvoorbeeld oma als gastouder oppast op de kleinkinderen en opa gaat mee, dan hoeft opa zich niet in te schrijven. Overige aanwezigen naast de gastouder, ook al voldoen zij aan de richtlijn ‘structureel aanwezig’, worden gezien als de verantwoordelijkheid van de vraagouder bij wie de opvang plaatsvindt. Deze aanwezigen hoeven zich dus niet in te schrijven in het personenregister kinderopvang.

  • Uzelf, uw meerderjarige huisgenoten, eventuele andere personen die structureel aanwezig zijn, schrijven zich zelf in het register in door middel van hun eigen DigiD en een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Inschrijven kan pas na 1 maart 2018!
  • Na registratie koppelt het gastouderbureau (Roodkapje) deze personen aan het bureau. Pas dan is de registratie compleet

Handige links