Educatie en Workshops

Meldcode en kindermishandeling

Biebi Kindvolgsysteem

Vergroot jouw kennis over aanpak
kindermishandeling en huiselijk geweld.

Kind ondersteboven

Gezondheid en preventie

Brandveiligheid in en om het huis

Workshop door zorgprofessional Jolanda Michiels.
Onderwerp naar keuze.

Workshop door de brandweer

Taalachterstand

Gastoudercafe

Lezing over taalachterstand en hoe dat
aangepakt kan worden

Bijeenkomst van gastouders uit de regio voor
het uitdiepen van bepaalde onderwerpen.

Moeder-en- kind
Twee-vriendinnen