Tarieven

Opvangtarief

Een gastouder mag zelf het uurtarief bepalen (per kind per uur). Hiervoor gelden geen vaste tarieven en is o.a. afhankelijk van de diverse diensten die een gastouder aanbiedt. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan wel/niet inclusief voeding, luiers Gemiddeld kunt u uitgaan van een tarief van €5,00 – € 7,00.

Een gastouder mag maximaal 6 kinderen tegelijk opvangen. Vanzelfsprekend dient de opvanglocatie daar wel geschikt voor te zijn. Vraag de consulent naar de specifieke verdeling binnen elke leeftijdscategorie.

Over de verdiensten uit de gastouderopvang moet u wel belasting betalen, uiteraard. Maar de kosten die u maakt (speelgoed en dergelijke) zijn fiscaal aftrekbaar. Gastouderbureau Roodkapje helpt u desgewenst bij de aangifte inkomstenbelasting.

Als u als vraagouder kiest voor een gastouder van Gastouderbureau Roodkapje kunt u aanspraak maken op kinderopvangtoeslag: een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de kinderopvang. O.a. afhankelijk van uw inkomen ontvangt u in 2020 over een maximum uurtarief van € 6,27 per kind per uur kinderopvangtoeslag.

Bureaukosten

Als Gastouderbureau Roodkapje zijn we er trots op dat onze bureaukosten al 10 jaar niet zijn verhoogd!

De bureaukosten bedragen € 0,75 per opvanguur per kind met een minimum van € 25,- en een maximum van € 100,- per maand per vraagouder/gastouder-koppeling. 

Wij hanteren geen inschrijvingskosten. Heeft u interesse in een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van een gastouder of wat wij als bureau voor u, als gastouder of vraagouder, kunnen betekenen? Of wilt u graag een persoonlijke berekening laten maken aan de hand van uw gegevens?

Neemt u dan contact met me op voor een kosteloos & vrijblijvend informatief gesprek.

Wat kunt u van gastouderbureau Roodkapje verwachten?

 • Aanmelden van de gastouder bij de gemeente t.b.v. de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (eventuele legeskosten van de gemeente zijn voor rekening van de gastouder). We zien toe op een correcte inschrijving en mutaties in het LRK.
 • Gratis herhaling EHBO voor baby's & kinderen met Rode Kruis certificaat (1x per 2 jaar)
 • Gratis deelname en diverse interessante cursussen & thema-bijeenkomsten (gastouders & vraagouders)
 • Ondersteuning bij de aanvraag kinderopvangtoeslag en bezwaarschriften.
 • Indien gewenst begeleiding bij aangifte inkomstenbelasting voor gastouders.
 • Ondersteuning op het gebied van marketing voor de 'zoekende' gastouder d.m.v. flyers, visitekaartjes, facebookadvertenties etc.
 • Zowel gastouder als vraagouder die op zoek is naar gastkinderen of een gastouder kunnen een oproep plaatsen op ons openbaar prikbord voor gastouders & vraagouders.
 • Pedagogische helpdesk voor gastouders en vraagouders.
 • De vraagouders helpen we met het aanvragen en muteren van de toeslag kinderopvang en we maken voor hen bezwaar. Met onze fiscale/juridische collega's hebben we de expertise in huis om een gerechtelijke procedure te starten als we vinden dat wij gelijk hebben en de belastingdienst niet.

Ik verzorg, als uw persoonlijke consulente, de vakkundige begeleiding van uw kinderen door de gastouder. Ik zal uw gastouder regelmatig bezoeken en zie erop toe dat: 

 • de gastouder handelt volgens het pedagogisch beleidsplan.
 • de opvangplek veilig en gezond is. Dit wordt ieder jaar gecontroleerd d.m.v. de risico-inventarisatie.
 • de gastouder bij mij terecht kan met vragen van opvoedkundige aard.
 • de gastouder kan omgaan met moeilijk opvoedbare of zieke kinderen.
 • zij/hij weet hoe te handelen bij ongelukjes.
 • controles bij de gastouder thuis worden uitgevoerd.
 • de gastouder begeleid wordt bij controles door de GGD.
 • minimaal twee keer per jaar komt uw persoonlijke consulente op huisbezoek bij de gastouder.