Gastouder(s) gezocht!

Wanneer u bezig bent om een geschikte gastouder te zoeken dan begrijpen wij van Gastouderbureau Roodkapje dat maar al te goed. Opvang via een gastouder kent namelijk grote voordelen t.o.v. grootschaligere opvang. Denk maar aan het gevoel van veiligheid en vertrouwen dat een kind heeft in een dergelijke huiselijke opvangsetting.

 

De gastouder is vaak ook in staat om meer aandacht aan het kind te geven wat de band tussen begeleider en kind alleen maar versterkt. Men kent elkaar eenvoudigweg beter.

Gastouderbureau Roodkapje is opgericht in 2007. Wij zijn een gastouderbureau en hebben duizenden gekwalificeerde gastouders als onze klanten. Het is voor u dus niet meer nodig om nog naar een geschikte gastouder te zoeken. Wij kunnen u daarbij helpen.

Portrait of pre-teen Caucasian boy outdoors, front view

Gastouder zoeken via Roodkapje

Gastouder gezocht? Op onze website kunt u het intakeformulier invullen zodat wij over alle benodigde informatie beschikken om een geschikte gastouder voor u te kunnen zoeken. We zoeken die gastouder binnen het ruime bestand van gastouders dat zich de afgelopen jaren bij ons heeft aangesloten.

Een gastouder dient namelijk altijd aangesloten te zijn bij een gastouderbureau zoals Roodkapje. De overheid wil zo de kwaliteit van de gastouderopvang controleren en beheersen. Een gastouder via Roodkapje voldoet aan alle criteria die gesteld worden. 

Zo beschikt men o.a. over de benodigde opleidingsdiploma’s, over een EHBO-diploma en wordt de opvanglocatie 2-jaarlijks door ons bezocht en getoetst aan de veiligheidsnormen. Met een gastouder uit het gastouderbestand van Roodkapje zit u altijd goed.

Laten we een passende gastouder zoeken!

Heeft u inmiddels al intensief naar een geschikte gastouder gezocht maar deze nog niet gevonden?
Maak dan gebruik van ons intakeformulier. Wij zoeken graag naar een geschikte gastouder voor u en uw kind(eren).