Zelf een geregistreerd gastouder worden

Wilt u geregistreerd gastouder worden? Dat gaat in Nederland niet zomaar. De kwaliteit van iedere vorm van kinderopvang wordt namelijk streng door de overheid bewaakt. 

Dat is ook logisch. 

Ouders mogen er immers van op aan kunnen dat de zorg voor hun kinderen bij anderen in goede handen is. Professionaliteit bij de opvanginstantie is dan ook van groot belang.

Men kan geregistreerd gastouder worden door middel van een inschrijving in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang). Om die registratie te kunnen verwezenlijken, dient men aan diverse kwalificatie-eisen te voldoen die de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen. 

Een van die eisen is bijvoorbeeld dat men als gastouder over een EHBO-diploma beschikt. In geval van calamiteiten worden de gezondheid en veiligheid van het kind daardoor gewaarborgd.

Girl with Mom Drawing

Roodkapje helpt uw geregistreerd gastouder te worden

Children Doing Handmade Crafts in School

Gastouderbureau Roodkapje is er om mensen of echtparen die de wens hebben om geregistreerd gastouder te worden, hierbij te begeleiden. 

Niet alleen zorgt Roodkapje ervoor dat de juiste registraties plaatsvinden, wij waarborgen ook dat daadwerkelijk aan de vereiste criteria wordt voldaan. Afgezien van de veiligheid door kennis van eerste hulp, dient bijvoorbeeld ook de opvanglocatie van de gastouder aan allerlei fysieke eisen te voldoen, zodat met name de veiligheid wordt gewaarborgd. 

Indien u als gastouder bijvoorbeeld over een tuin beschikt waar de gastkinderen kunnen spelen, dan dient die omheind te zijn door middel van een deugdelijk hek. Is er een vijver of sloot aanwezig, dan moet men zorgen voor afscherming daarvan.

Wilt u geregistreerd gastouder worden? In dat geval adviseert en helpt gastouderbureau Roodkapje u om aan alle noodzakelijke eisen te kunnen voldoen. 

Daarnaast voorzien wij u van gastkinderen wanneer wij in uw regio aanvragen voor plaatsing van opvangkinderen krijgen.

Vrijblijvend contact met gastouderbureau Roodkapje

Wellicht wilt u eindelijk uw jarenlange droom verwezenlijken en wilt u geregistreerd gastouder worden. Neem dan contact op met gastouderbureau Roodkapje. Tijdens een uitgebreid intake lichten wij u voor ten aanzien van de stappen die nog gezet moeten worden wanneer u de status van professioneel gastouder wilt verkrijgen.