Wat betekent het gastouderbureau voor u?

Het gastouderbureau ondersteunt gastouders. Het gastouderschap vormt een alternatief voor grootschaligere kinderopvang in kinderdagverblijven. Sommige ouders stellen de opzet van traditionele kinderopvang minder op prijs. 

 

Kinderen gaan van groep naar groep en er vinden regelmatig wisselingen plaats onder de begeleidsters. De groepen zijn groot en wisselen van samenstelling.

 

Het gastouderbureau helpt gastouders, niet zelden mensen vanaf middelbare leeftijd, die de kinderen een veilig en vertrouwd gevoel willen geven in een stabiele setting. Gastouders zijn zeer betrokken bij de kinderen waarvoor zij de verantwoordelijkheid dragen. Zij weten veel van de kinderen en de kinderen ontwikkelen een sterke band met hen. 

 

Het gastouderschap zorgt voor een veel intiemere setting waarin veel kinderen veel beter gedijen. Het gastouderbureau waarborgt de kwaliteit.

Little kids having fun on attractions

Het gastouderbureau ondersteunt u als gastouder

Hoewel de betrokkenheid van gastouders vaak zeer groot is waardoor er veel meer aandacht is voor het individuele kind, is het ook van belang dat de kwaliteit van de opvang objectief wordt geborgd. 

Het is niet zomaar even mogelijk om met gastouderschap te starten. 

Daartoe dient men gekwalificeerd en geregistreerd te zijn. Men dient onder andere over een EHBO-diploma te beschikken zodat er in geval van calamiteiten met een van de kinderen, direct eerste hulp kan worden toegepast. 

Het gastouderbureau waarborgt dit.

Wij staan u als opvangouder bij

Als gastouderbureau begeleiden wij u als (toekomstig) gastouder bij het voldoen aan alle eisen die onze overheid aan het gastouderschap stelt. Wij hebben als taak om gastouders en vraagouders met elkaar in contact te brengen. Daarbij beoordelen wij altijd eerst of er een goede match zal kunnen zijn. Daarnaast verlenen wij assistentie aan de gastouder(s). Ook verrichten wij diverse taken op het gebied van registerwerk en kwaliteitscontrole. 

Op die manier waarborgen wij dat kinderen prettig door gastouders kunnen worden opgevangen en ze kunnen profiteren van de vele voordelen van gastouderschap.

Het gastouderbureau is er zowel voor ouders, gastouders als kinderen!