Een gastouder in huis voor professionele, betrokken opvang

Heeft u kinderen waarvoor u op zoek bent naar opvangmogelijkheden? U heeft dan verschillende opties. Veel mensen kiezen ervoor om gebruik te maken van de diensten van een grootschalige kinderopvang. 

In een schoolse setting, niet zelden gelegen direct bij of in de school van uw kinderen, worden zij dan opgevangen in relatief grote groepen. Dikwijls is er sprake van wisselende begeleiding. 

Wist u dat u ook een veel persoonlijkere vorm van opvang kunt kiezen? Een gastouder thuis fungeert vaak als een tweede vader en/of moeder.

Een gastouder heeft dikwijls enkele dagen per week het specifieke toezicht over uw kinderen of een kleine groep. De kinderen worden dikwijls op de locatie van de gastouder opgevangen. Ook is het mogelijk om een gastouder de opvang direct in uw eigen huis te laten verzorgen. 

De kinderen hebben dan toegang tot hun eigen faciliteiten. Nergens zijn ze zo veilig als bij u thuis.

Girl doing jigsaw puzzle with grandmother

Bent u op zoek naar een oppas? Gastouderbureau Roodkapje helpt u!

Cute little boy playing with blocks.

Een gastouder in huis of met een opvanglocatie in het eigen huis is meer dan een gewone oppas.

 Wanneer u een gastouder in de arm neemt dan betaalt u daarvoor en dan maakt u ook aanspraak op kinderopvangtoeslag. Vandaar dat de overheid er veel aan gelegen is om de kwaliteit en professionaliteit van het gastouderschap op peil te houden. 

Dat doet men onder andere door:

• Kwalificaties verplicht te stellen en inschrijvingen in speciale registers te waarborgen;
• Toezicht te laten houden op de opvanglocatie, onder andere t.a.v. brand- en kind veiligheid;
• Te waarborgen dat de gastouder (in huis) over medische kennis beschikt in geval van calamiteiten.

Roodkapje gaat op zoek naar uw gastouder in huis en doet meer

Wilt u een gastouder thuis aanstellen? Roodkapje beschikt over een breed netwerk van lieve gastouders in diverse regio’s in Nederland. Mogelijk kennen wij ook gastouders die momenteel nog geen opvang uitvoeren maar wel die wens hebben. 

Wij matchen u met een geschikte gastouder. Wij hebben tevens een toezichthoudende en adviserende rol naar de gastouder thuis. Zo bezoeken wij hem of haar 2x per jaar en onderhouden wij ook op andere momenten regelmatig contact. Op die wijze waarborgen wij de kwaliteit en professionaliteit. Wanneer de gastouder in eigen huis opvang aanbiedt, dan inspecteren wij de locatie met regelmaat grondig.

Gastouder thuis gezocht? Roodkapje zoekt graag een geschikte en gedreven professional voor u en uw kinderen.