Roodkapje-2500X1000-nieuw.jpg                                    17-08-2020                                           Update Coronavirus en kinderopvang

Protocol Gastouderopvang

Protocol Gastouderopvang (1).png

downloaden

Aanpassing protocol: kind( 0-4 jaar) blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied

(13 augustus 2020)

 

Het protocol kinderopvang is aangepast naar aanleiding van de nieuwe quarantainerichtlijn van het kabinet. Er is extra informatie opgenomen voor ouders die terugkomen uit een vakantieland met oranje of rood reisadvies.

 

Vanwege gezondheidsrisico’s wordt het afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’ en voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Ouders en kinderen die terugkomen uit een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, worden dringend geadviseerd om 14 dagen in quarantaine te blijven. In de toekomst wordt dit zeer waarschijnlijk een verplichting. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid 

 

Kinderen 4 tot 12 wél naar kinderopvang

 

Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en kinderopvang (waarover ook gastouderopvang), tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Kinderen vormen een uitzondering op de regel, omdat is uitgegaan van de beperkte rol van kinderen in de verspreiding van COVD-19 en het minder intensieve contact dat zij op deze leeftijd hebben met leerkrachten, pedagogisch medewerkers en gastouders. Ouders mogen hun kinderen tijdens hun 14 dagen thuisquarantaine niet zelf halen of brengen.

 

Kinderen tot 4 jaar niet naar kinderopvang

 

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers en gastouders.

Uitvoering Compensatieregeling  (23 juni 2020)

 

Betaling

De overheid heeft ouders opgeroepen om de kinderopvangkosten in de periode dat de kinderopvang (voor een deel) gesloten was door de coronamaatregelen, door te betalen. Daarom krijgen ouders die kinderopvangtoeslag krijgen een vergoeding van de eigen bijdrage voor de kinderopvangkosten over die periode.

 

Aan het eind van de maand juni worden alle ouders die recht hebben op vergoeding hierover bericht. De Sociale Verzekeringsbank keert het bedrag rond 8 juli automatisch uit aan de ouders en stuurt hen voorafgaand hieraan een bericht per papieren post of in de Berichtenbox/Mijn Overheid met daarin de hoogte van de vergoeding. Deze brieven worden in delen verstuurd tussen 20 en 30 juni. Begin juli hebben alle ouders de brief dus ontvangen.

 

Berekening vergoeding

De overheid vergoedt tot de wettelijk vastgestelde maximum uurprijs voor gastouderopvang van € 6,27 per uur.
De vergoeding geldt zowel voor ouders die in de specifieke periode van 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 geen gebruik hebben gemaakt van kinderopvang, als ouders met een cruciaal beroep die in die periode gebruik hebben gemaakt van de noodopvang.

Ouders krijgen niet allemaal hetzelfde bedrag. Om ouders snel uit te kunnen betalen wordt de vergoeding berekend op basis van de gegevens die op de peildatum 6 april 2020 bij de Belastingdienst bekend zijn. Het gaat hierbij om gegevens van het aantal kinderen, het aantal opvanguren, het verzamelinkomen en de soort opvang.

 

Kinderopvangtoeslag

Ouders die per 6 april nog geen kinderopvangtoeslag hadden aangevraagd voor één of meerdere kinderen maar daar wel recht op hebben én de kinderopvang hebben betaald over de periode 16 maart tot en met 7 juni, dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 september,  de kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst/Toeslagen. Deze ouders ontvangen dan in oktober de vergoeding voor eigen bijdrage van de SVB.

 

De overheid heeft een nieuwsbericht geplaatst op hun website. Via de volgende link kun je dit bericht zien. https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/6/18/vergoeding-eigen-bijdrage-kinderopvang-rond-8-juli-op-rekening-ouders

 

Op de site van de SVB wordt het nog eens goed en duidelijk uitgelegd. https://www.svb.nl/nl/vergoeding-kinderopvang/ .

 

Kloppen de gegevens niet dan kunnen de ouders de berekening van de SVB naar info@gastouderbureauroodkapje.nl  sturen met een uitleg erbij waarom het niet klopt. Wij zullen dan samen met de ouders bekijken of we een bezwaar kunnen indienen. Doe dit zo snel mogelijk want er is bezwaar mogelijk tot 12 augustus.

 

 

Kinderen met neusverkoudheid  (17 juni 2020)

 

Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid  aangepast.

Het bericht luidt als volgt: “Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid  ZONDER KOORTS mogen naar het kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19. Ditzelfde geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten en bij neusverkoudheid  ZONDER KOORTS naar school mogen.

Jonge kinderen zijn veelvuldig neusverkouden en worden nu veelvuldig geweerd omdat neusverkoudheid  een symptoom van COVID-19 kan zijn. Bij kinderen verloopt COVID-19 echter niet ernstig en hun rol in de transmissie van COVID-19 lijkt beperkt te zijn. Daarnaast is op dit moment de incidentie van COVID-19 in Nederland laag. Sinds 1 juni jl. zijn er ongeveer 3500 kinderen van 0 tot 6 jaar getest op COVID-19 waarvan 0,5% positief was. Van de ongeveer 90 kinderen van 0 tot 6 jaar die getest werden vanwege bron- en contactonderzoek testte 14,3 % positief. Bij een goede bron- en contactopsporing wordt het bij de huidige lage incidentie van COVID-19 niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te weren of te testen.

Wel is het belangrijk dat conform artikel 26 van de Wpg kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer kinderen in een groep met verdenking op COVID-19 blijven melden aan de GGD.

Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op COVID-19 als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.”

 

 

8 juni en noodopvang

 

Vanaf 8 juni gaan de basisscholen weer helemaal open. Vanaf die datum is de noodopvang alleen nog beschikbaar in avond, nacht en weekenden voor ouders die in de zorg werken. Mochten (andere) ouders toch behoefte hebben aan extra opvang dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Onderzocht wordt hoe en onder welke voorwaarden in uitzonderlijke gevallen – in onderling overleg tussen werkgever, gemeente en kinderopvangorganisatie – maatwerk mogelijk is voor zorgprofessionals die extra werken vanwege corona-zorg, of inhaalzorg leveren door corona.

Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang.

 

Belangrijk is dat de regeling eigen bijdrage vervalt vanaf 8 juni. We hebben hieronder alles over de regeling eigen bijdrage even voor u op een rijtje gezet.

 

Vanwege het coronavirus is de kinderopvang in Nederland in de periode 16 maart 2020 tot en met 7 juni 2020 (deels) gesloten geweest. De overheid heeft gevraagd aan ouders om in deze periode de rekening van de kinderopvang toch te betalen, ook als ze geen gebruik konden maken van de kinderopvang.

 

Heeft u dit gedaan? En krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een bedrag terug. Dit heet de ‘vergoeding eigen bijdrage kinderopvang’.

Deze vergoeding wordt uitbetaald door de SVB.

 

Wie krijgt een vergoeding ?

 

De vergoeding eigen bijdrage kinderopvang is voor ouders die:

 

  • kinderopvangtoeslag krijgen en de rekening van de opvang hebben doorbetaald, of
  • een cruciale beroep hebben en kinderopvangtoeslag krijgen. Zij hebben de rekening van hun gewone opvang doorbetaald en maken gebruik van noodopvang

 

Hoe kunt u de vergoeding krijgen:

 

U hoeft de vergoeding niet zelf aan te vragen. Krijgt u kinderopvangtoeslag en heeft u de rekening van de kinderopvang doorbetaald? Dan krijgt u tussen half juni en eind juni 2020 vanzelf een brief van de SVB over de vergoeding.

 

In die brief staat de berekening van de vergoeding volgens de gegevens die zijn ontvangen van Belastingdienst/Toeslagen. Dit zijn de gegevens die u heeft doorgegeven voor de kinderopvangtoeslag. Daarbij gaat men uit van de gegevens zoals deze op 6 april 2020 bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend waren.

 

De vergoeding zal naar verwachting rond 8 juli 2020 worden betaald. Het geld wordt gestort op de bankrekening die bij de de belastingdienst bekend is. Het is niet mogelijk de vergoeding eerder te ontvangen.

 

Wat nou als u het niet eens bent met de vergoeding:

 

Heeft u een vergoeding gekregen maar bent u het niet eens met de vergoeding? Of heeft u helemaal geen vergoeding gekregen? Neem dan contact op met Gastouderbureau Roodkapje via info@gastouderbureauroodkapje.nl. Heeft u een berekening gekregen, stuur deze dan mee zodat wij kunnen uitzoeken wat er niet klopt en eventueel bezwaar kunnen indienen.

Overige

 

Verder geldt dat de hygiënemaatregelen van het RIVM en protocollen met voorzorgsmaatregelen van kracht blijven.

 

U vindt het protocol gastouderopvang ivm Corona onderaan deze pagina.

Ook andere informatie kunt u terugvinden op onze site.

 

Heeft u toch nog vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk zoals altijd contact met ons opnemen.

 

 

maatregelen-tot-1-september-rgb-1080x135

Protocol Gastouderopvang

Versie 17 augustus 2020

Gastouderbureau Roodkapje heeft een corona protocol voor al onze gastouders. Zo zorgen we samen voor een veilige gastouderopvang!downloaden

Protocol Gastouderopvang (1).png

downloaden

Overige belangrijke downloads: