Klachtenregeling

Hoewel wij natuurlijk ons uiterste best doen om alles goed te doen, weten wij dat wij ook fouten kunnen maken. Als u eens wat minder tevreden bent kunt u contact opnemen met een medewerker van ons bureau. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen of dat wij u vragen of u een klacht wilt indienen. Een klacht indienen klinkt misschien negatief, wij kijken daar anders tegen aan. Uw opmerkingen kunnen ons wellicht helpen onze dienstverlening nog meer te verbeteren. Uw klacht zal altijd serieus behandeld worden. Wanneer er fouten gemaakt zijn, zullen die altijd rechtgezet worden. Uw klacht kan zowel de opvang van uw kind als de administratieve afwikkeling betreffen.

Om de klacht te melden staan 2 wegen open:

Interne Klachtenregeling

2

Klachtenformulier inleveren

U levert het klachtenformulier (en eventuele bijlagen) in of u stuurt het op naar Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas, Broekhuizerweg 46, 5973 NX Lottum, t.a.v. de klachtencommissie. Of u stuurt een e-mail naar: heleen@roodkapjehorstaandemaas.nl

3

Schriftelijke bevestiging

Binnen twee weken na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging. Ook wordt dan aangegeven hoe en binnen welke termijn een oplossing voor de klacht gezocht gaat worden. In deze brief staat verder met wie u tussentijds contact kunt opnemen over de voortgang.

4

De oplossing

Binnen vier weken hoort u van ons welke oplossing wij gevonden hebben. Om deze oplossing te vinden, zal zowel met u als met de betrokken medewerker(s) contact opgenomen worden.

Externe klachtenregeling

Gastouderbureau Roodkapje Horst aan de Maas heeft zich aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie. Minister Asscher heeft besloten dat alle kinderopvangorganisaties verplicht zijn zich per 01-01-2016 aan te sluiten bij de Stichting Geschillencommissie Kinderopvang. Op deze manier wil de overheid positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het moet voor ouders duidelijker en eenvoudiger worden om bij een onenigheid een klacht in te dienen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang?

De commissie behandelt geen klachten over een gastouder. Belangrijk is dat u de klacht eerst bespreekt met iemand van gastouderbureau Roodkapje. Heeft u binnen 4 weken van ons geen reactie ontvangen of we komen er samen niet uit, dan pas neemt u contact op met de Geschillencommissie.

Het adres van de Geschillencommissie Kinderopvang is:

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 070 310 53 10